Instrukcja rejestracji do programu i na warsztaty

  • Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z Regulaminem programu.
  • Rejestracja do programu dokonywana jest przez nauczyciela, opiekuna zespołu uczniów. W tym celu należy zalogować się na stronie www.akademiawynalazcow.com.pl
  • Następnie w zakładce „Warsztaty” należy wybrać miasto (Warszawa lub Wrocław).
  • Po otrzymaniu potwierdzenia administratora można rozpocząć zapisy uczniów na warsztaty.
  • Uczniowie jednej szkoły mogą zostać zapisani na maksymalnie 2 warsztaty. W jednym warsztacie może wziąć udział maksymalnie 10 uczniów z jednej szkoły.
  • Liczba miejsc jest ograniczona, a o rejestracji na wybrany warsztat decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Warunkiem udziału w warsztatach jest dostarczenie zgody indywidualnej i zbiorczej na wykorzystanie wizerunku – Pobierz formularze