Rejestracja

Rejestracja

Zapisu na warsztaty może dokonać jedynie opiekun/nauczyciel z zainteresowanej programem szkoły.

Dane nauczyciela

Błąd! Numer telefonu musi składać się z cyfr 0-9 i musi zawierać 9 znaków

Błąd! Hasło musi zawierać minimum 10 znaków, duże i małe litery, cyfry oraz znaki specjalne, np: !@#$%^&*()_+|-

Dane szkoły

Błąd! Numer telefonu musi składać się z cyfr 0-9 i musi zawierać 9 znaków

OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA O AKCEPTACJI POSTANOWIEŃ REGULAMINU IX EDYCJI PROGRAMU AKADEMIA WYNALAZCÓW IM. ROBERTA BOSCHA

*Oświadczam, że zapoznałam/-em się z regulaminem IX Edycji Programu Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha i akceptuję jego postanowienia.

OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA O AKCEPTACJI POSTANOWIEŃ REGULAMINU KONKURSU NA POMYSŁ NA WYNALAZEK IX EDYCJI PROGRAMU AKADEMIA WYNALAZCÓW IM. ROBERTA BOSCHA

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z regulaminem konkursu na pomył na wynalazek IX edycji Programu Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha i akceptuję jego postanowienia.

Zgoda nauczyciela na komunikację marketingową „Akademii Wynalazców im. Roberta Boscha”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych imię, nazwisko, adres e-mail przez Robert Bosch Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 105 02-231 Warszawa w celu dodania moich danych do bazy marketingowej w ramach Programu „Akademia Wynalazców”. Zostałam/-em poinformowana/-y o możliwości odwołania udzielonej zgody. Zostałam/-em również poinformowana/-y, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Chciałabym/chciałbym być informowana/-y przez Robert Bosch Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 105; 02-231 Warszawa poprzez e-mail, o:

  • planowanych nowych edycjach programu Akademia Wynalazców organizowanego przez spółkę Robert Bosch Sp. z o.o.,
  • możliwych udziałach w projektach badania rynku przez Robert Bosch Sp. z o.o. w odniesieniu do programu Akademia Wynalazców,
  • konkursach organizowanych przez Robert Bosch Sp. z o.o. w ramach programu Akademia Wynalazców.Zgodę tę mogę w każdej chwili odwołać pod program@akademiawynalazcow.com.pl.

Klauzula informacyjna

REGULAMIN PROGRAMU

Regulamin konkursu

*Pole obowiązkowe