Historia Roberta Boscha

Historia Roberta Boscha

„Lepiej stracić pieniądze niż zaufanie“ – tak brzmiała jedna z najważniejszych maksym Roberta Boscha, który rozwijał działalność firmy w oparciu o takie wartości jak m.in. odpowiedzialność, postępowanie fair, wiarygodność i przestrzeganie prawa. Do dziś, niemal po 130 lata istnienia firmy, są one nadal aktualne i respektowane przez pracowników na całym świecie.

Droga do własnego przedsiębiorstwa

Robert Bosch urodził się 23 września 1861 w miejscowości Albeck koło Ulm. W latach 1869 – 1876 uczęszczał do szkoły, a następnie ukończył trzyletnie praktyki przygotowujące do zawodu mechanika precyzyjnego. Pracował w różnych firmach w Niemczech, odbył roczną służbę wojskową w Ulm, a także przez jeden semestr uczęszczał na Politechnikę w Stuttgarcie jako wolny słuchacz. W 1884 roku Bosch wyruszył (podróż trwała kilkanaście dni) do Stanów Zjednoczonych, gdzie spędził rok i pracował m.in. w zakładach Edison Machine Works. Ze Stanów Zjednoczonych Bosch powrócił do Europy, a konkretnie do Wielkiej Brytanii, gdzie przez kilka miesięcy zbierał doświadczenie w firmie Siemens Brothers. 15 listopada 1886 roku założył w Stuttgarcie „Warsztat Mechaniki Precyzyjnej i Elektrotechniki”, od którego zaczęła się historia firmy Bosch. W owym czasie Robert Bosch był zafascynowany możliwościami rozwijającej się dopiero elektrotechniki. Sam chętnie wykorzystywał najnowsze osiągnięcia techniczne swoich czasów. Już w roku 1890 jeździł do klientów w Stuttgarcie nowoczesnym, angielskim rowerem, a warto zauważyć, że w Niemczech w powszechnym użyciu były wtedy jeszcze bicykle z charakterystycznym wielkim kołem z przodu. W roku 1889 wynajął łącze telefoniczne, aby móc rozwijać swój biznes. Nie było to ani łatwe, ani tanie.

Od warsztatu do międzynarodowej firmy

Silne zainteresowanie nowoczesną techniką było jednym z czynników wspierających działalność Roberta Boscha. „Moja firma, początkowo bardzo mała, rozwijała się po długich i ciężkich bojach coraz szybciej i szybciej“ powiedział kiedyś Robert Bosch, wspominając wczesne lata działalności swojego „Warsztatu“. Zamiłowanie do innowacji i wysokie wymagania odnośnie jakości, które były ważnymi punktami jego pracy, zaczęły w końcu przynosić plony. W roku 1897 Bosch opracował przełomowy produkt, jakim był niskonapięciowy zapłon elektromagnetyczny do stosowania w pojazdach. Jest on dziś uważany za kamień milowy w historii rozwoju techniki. Pod kierownictwem Roberta Boscha przedsiębiorstwo opracowało szereg innowacji technicznych, które przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa, komfortu i efektywności zarówno życia, jak i pracy wielu ludzi.

Robert Bosch wcześnie zdał sobie sprawę z szans, jakie otwiera współpraca międzynarodowa. Pierwsze przedstawicielstwo Bosch założył w 1898 roku w Wielkiej Brytanii, a pierwszy zagraniczny zakład produkcyjny w 1905 roku we Francji. Także powstanie pierwszej fabryki w 1912 roku w USA przyczyniło się do szybkiego otwarcia nowych rynków zbytu dla produktów Boscha. Rozpoczął się okres międzynarodowej ekspansji firmy na rynkach światowych, który trwa do dzisiaj.

Robert Bosch zmarł 12 marca 1942 roku w Stuttgarcie. Był uzdolnionym technikiem i dalekowzrocznym przedsiębiorcą, którego wartości i działania po dziś dzień kształtują kulturę międzynarodowej Grupy Bosch.