Konkurs

Konkurs na wynalazek w ramach „Akademii Wynalazców im. Roberta Boscha” jest podzielony na trzy etapy.

I etap

Zadaniem konkursowym w pierwszym etapie jest przedstawienie w formie pisemnej pomysłu wynalazku – urządzenia lub rozwiązania do powszechnego użycia.

Pomysł wynalazku musi spełniać następujące kryteria:

 • niskie koszty realizacji,
 • możliwość powszechnego użycia,
 • urządzenie powinno być przyjazne dla środowiska naturalnego (np. ekomateriały, oszczędność energii) oraz
 • musi dotyczyć wybranych dziedzin – technika motoryzacyjna, technika w domu, technika w ogrodzie, dziedzina dot. nowych technologii.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół, które brały udział w warsztatach w ramach IX edycji „Akademii Wynalazców im. Roberta Boscha”.

Zespoły konkursowe mogą składać się z maksymalnie 3 osób oraz 1 nauczyciela opiekuna. Każda szkoła i każdy opiekun mogą zgłosić do konkursu więcej niż jeden zespół.

Pomysł wynalazku zgłasza do konkursu nauczyciel (opiekun zespołu) poprzez formularz na stronie programu. Zawiera on pytania dotyczące koncepcji wynalazku.

Spośród nadesłanych zgłoszeń Jury składające się z przedstawicieli organizatora oraz partnerów projektu wybiera po 10 najciekawszych pomysłów w Warszawie i we Wrocławiu.

II etap

Zespoły, które decyzją jury zostają zakwalifikowane II etapu w obu miastach, mają za zadanie przygotować prototyp urządzenia na podstawie przesłanego pomysłu.

Jako prototyp rozumie się przygotowanie odwzorowania urządzenia w celu zademonstrowania jego działania.

Wraz z przygotowanym prototypem zespoły mają również za zadanie przygotować dokumentację w formie filmu, który zawiera:

 • Nazwę wynalazku;
 • Opis (co prezentuje, do czego ma służyć, jakie są możliwości jego wykorzystania);
 • Rodzaje materiałów wykorzystanych przy jego budowie;
 • Powody, dla których wynalazek został wymyślony;
 • Określenie wpływu eksploatacji wynalazku na środowisko naturalne;
 • Uzasadnienie, dlaczego ten pomysł powinien zostać nagrodzony;
 • Zdjęcia (format JPG lub TIFF, min. wymiary: 1024×768 pikseli);
 • Opcjonalnie – rysunek techniczny.

Firma Robert Bosch wspiera każdy zespół finansowo w kwocie do 300,00 PLN.

Zwrot kosztów następuje na podstawie przedstawionych przez nauczycieli/opiekunów zespołów faktur za zakupione materiały potrzebne do budowy urządzenia.

Prototypy należy dostarczyć na adres:

Warszawa

Biuro Organizacyjne
Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha
ul. Chłodna 64 lok. 223
00-872 Warszawa

Wrocław

Marcin Kasprowicz
tel.: 694 195 347
Samorząd Studencki Wydziału Mechanicznego
Wydział Mechaniczny
ul. Łukasiewicza 5,
Budynek B4, parter, pokój 1.15
50-371 Wrocław

Przed dostarczeniem prototypu prosimy o kontakt telefoniczny z ambasadorem programu we Wrocławiu panem Maciejem Habiniakiem pod numerem 886 184 981, w celu umówienia się na przekazanie prototypu.

III etap

W III etapie spośród przedstawionych projektów konkursowych i dokumentacji jury wybiera po trzy najlepsze projekty w Warszawie i we Wrocławiu. Wyniki konkursu są ogłaszane podczas gali finałowych odbywających się w obu miastach.