Gdzie w mieście nie ma smogu? Pomiary przepływów powietrza na makietach

Po krótkim wstępie na temat mechaniki płynów i przepływów powietrza uczestnicy zapoznają się z możliwością wykorzystania komputerowego modelowania przepływów powietrza metodą CFD. W części praktycznej uczniowie będą mogli samodzielnie zaobserwować przepływ powietrza i zanieczyszczeń przez makietę miasta, która przygotowana zostanie przy wykorzystaniu technologii druku 3D. Modułowa budowa makiety pozwoli na porównywanie różnych wariantów rozmieszczenia budynków i ich wpływu na przepływ powietrza przez miasto.