Czy istnieje życie na Marsie?

Jednym z najważniejszych celów eksploracji kosmosu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie „Czy istnieje życie w kosmosie?”. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, jakie warunki są niezbędne do tego, aby mogło powstać życie i jak bada się inne ciała niebieskie pod tym kątem. W części praktycznej przeprowadzą analizy dostarczonych materiałów, m.in. zbadają próbki gleby. Wyniki badań pozwolą im odpowiedzieć na pytanie, czy w danym obszarze istnieją warunki sprzyjające powstaniu tam życia.