Napędy hydrauliczne w teorii i praktyce – WAT, 9.05